servicesContentImage.jpg
Print Obituary

Hai Huynh

Hai Huynh, age 54, of Grand Rapids, passed away on Wednesday, November 28, 2018. He will be lovingly remembered by his wife, children, sister, nieces, nephews, extended family and friends. Interment Resurrection Cemetery.  Relatives and friends may meet the family Friday, November 30 from 1-8pm at Matthysse-Kuiper-DeGraaf Funeral Home, 4646 Kalamazoo Ave. SE, Kentwood, and on Saturday, December 1, at our Lady of LaVang, 2019 Porter St. SW, Wyoming, from 9 am to 10:30 am with a service following from 10:30 am to 11:00 am. No donations accepted.

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa:

Chồng, Cha, Anh, và Cậu của chúng tôi là:

Anh: Giuse Huỳnh Đức Hải

Sinh Ngày: 7 tháng 4 năm 1964

Đã từ trần lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018

Hưởng Dương: 54 tuổi

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Sáu 11/30/2018:

1:00 pm – 7:00 pm: Thăm Viếng

7:00 pm – 8:00 pm: Làm phép xác và lần hạt mân côi

Tại Nhà Quàn: Matthysse Kuiper DeGraaf Funeral Home

4646 Kalamazoo Ave. SE

Kentwood, MI 49508 Tel: 616-455-1535

 Thứ Bảy 12/1/2018:

9:00 am – 10:30 am :  Thăm Viếng

10:30 am – 11:00 am: Thánh Lễ An Táng

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang: Our Lady of LaVang

                                                2019 Porter St Sw

                                                Wyoming, MI  49519

 Sau đó Linh Cửu sẽ được An Táng tại:

Nghĩa Trang: Interment Resurrection Cementery

4100 Clyde Park Ave. SW

Wyoming, MI  49509

 Tang Gia Đồng Kính Báo

Vợ:         Trần Thị Điệp

Con Gái: Huỳnh Trần Mỹ Tiên

Em Gái:   Phạm Ngọc Yến

Em Gái:   Phạm Tuyết Trinh và 2 cháu Phạm Isabel & Phạm Marisol

Em Gái:   Huỳnh Hồng Trang

Em Trai:  Nguyễn Anthony

Cháu:      Đại Long và Nguyễn Randy

 XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

  1. Hai will be dearly missed. Each day, he and I would greet one another with a smile, a handshake and a kind words. I am deeply saddened by our loss as a friend and colleague and your loss as a family member. May God bring us all Comfort.

    - Brad J Frost

Sign the Guestbook